Mariampur Sr. Sec. School

Our Foundress

Meritorious Students

2016-2017


AHANA SHUKLA (LKG A)
Rank- 1


RAKSHITA SINGH (LKG B)
Rank- 1


SHREYA(LKG C)
Rank- 1


ADITI SINGH(UKG A)
Rank- 1


MANSIRAT KAUR(UKG B)
Rank- 1


RISHITA NIGAM(UKG C)
Rank- 1


SHRISTI GUPTA (I A)
Rank- 1


PRATISHTHA SHARMA(I B)
Rank-1


SHUBHANSHI(I C)
Rank- 1


SUHANI MISHRA(II A)
Rank- 1


SWASTIKA SHUKLA (II B)
Rank- 1


RADHIKA RAIZADA (II C)
Rank- 1


PRIYAL KATIYAR (III A)
Rank- 1


HANSHIKA DEV(III B)
Rank- 1


AMVI SRIVASTAVA(III C)
Rank- 1


HARLEEN KAUR (IV A)
Rank- 1


PRAKRITI WADHWANI(IV B)
Rank- 1


SANSKRITI GUPTA(IV C)
Rank- 1


JASGUN KAUR (V A)
Rank- 1


KANIKA AGARWAL (V B)
Rank- 1


BHAGYASHRI VALECHA(V C)
Rank- 1


HIMANSHI MENGHANI(VI A)
Rank- 1


NAVYA TRIVEDI(VI B)
Rank- 1


ADITI MITTAL(VI C)
Rank- 1


RIDDHIMA KUMAR (VII A)
Rank- 1


PANKHURI SACHAN (VII B)
Rank- 1


KARISHMA SHUKLA (VII C)
Rank- 1


KHUSHI TIWARI(VIII A)
Rank- I


MANANPREET KAUR UPPAL(VIII B)
Rank- I


SANJANA KRISHNA (VIII C)
Rank- 1


SRISHTI PORWAL (IX A)
Rank- 1


JAPNEET KAUR(IX B)
Rank- 1


KASHPREET KAUR(IX C)
Rank- 1


SHWETALI SINGH (XI-A)
Rank- 1


MANEET KAUR (XI B)
Rank- 1


GUNEET KAUR ALANG (XI C)
Rank- 1
2015-2016
2012-2013